21 januari 2020 | ICT & de Zeeuwse Opleiding- en Arbeidsmarkt | Scalda in Vlissingen

Deze bijeenkomst past in het thema van de arbeidsmarkt, een speerpunt van het ZVIO, omdat de ICT-sector moeite heeft om aan personeel te komen. We belichten het thema arbeidsmarkt in een aantal bijeenkomsten vanuit verschillende invalshoeken. Deze bijeenkomst staat in het teken van de relatie tussen opleidingen en UWV met de ICT-sector bij de overheid en bedrijven.

Binnen de ICT-opleidingen van Scalda wordt voortdurend samengewerkt met het bedrijfsleven om samen met studenten een hybride leeromgeving vorm te geven. Mbo-studenten van de ICT-opleidingen werken aan actuele opdrachten en innovatieve vraagstukken uit de regio. Daarnaast leveren professionals uit het bedrijfsleven een bijdrage aan het hybride onderwijs door expertise te bieden wanneer studenten met deze vraagstukken aan de slag zijn en door specialistische workshops te geven..
Jorinde Dekker en Katy Woud van het leerbedrijf Innovision Solutions (IVS) uit Terneuzen vertellen over de werkwijze van het leerbedrijf en over de opdrachten die voor regionale bedrijven en organisaties uitgevoerd worden. Cees-Jan Berman vertelt over zijn ervaringen als expert uit het bedrijfsleven bij leerbedrijf Innovision Solutions. Samen met u kijken zij naar de uitdagingen en kansen die deze samenwerking te bieden heeft.

Bertine Adriaansen vertelt over de huidige arbeidsmarkt en de mogelijkheden die het UWV kan bieden voor het werven van zij-instromers. Haar doel is om werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, te kunnen plaatsen. Denk hierbij aan WAJONG, WIA en andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens het invullen van een adviserende rol m.b.t. de financiële voordelen voor werkgevers zoals subsidieregelingen- mobiliteitsbonussen en scholingsvouchers.

Sprekers
Inleiding door René Mondriaan (Teamleider ICT- Opleidingen Scalda)
Ontwikkelingen op de Zeeuwse Arbeidsmarkt door Bertine Adriaansen (Adviseur werkgeversdiensten UWV)
Student Katy Woud en docent Jorinde Dekker (Applicatie en – Media ontwikkelaar Scalda)
Expert Cees-Jan Berman (leerbedrijf Innovasion Solutions en eigenaar WebTotaal)

Het programma is als volgt:

18:00 uur Ontvangst bij Scalda Edisonweg 4a, 4382 NW Vlissingen
18:30 uur Soep & broodjes
19:00 uur Welkomstwoord Frans van der Ploeg, voorzitter ZVIO en
Gastheer René Mondriaan, teamleider ICT-opleidingen
19:15 uur Presentatie Bertine Adriaansen (UWV)
19:35 uur Jorinde Dekker en Katy Woud (Scalda)
20:00 uur Cees-Jan Berman (Scalda)
20:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20:30 uur Netwerkborrel
21:00 uur Einde

Leden kunnen de presentatie hier bekijken en downloaden.

deel deze pagina