Klaar met Security?

Digitalisering heeft grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit is in de afgelopen jaren al in een stroomversnelling gekomen en extra relevant geworden door de uitbraak van COVID-19. Deze digitalisering zorgt voor kansen en brengt ook grote risico’s met zich mee. Zo is het aantal cyberaanvallen de afgelopen jaren fors toegenomen.

Voor veel ondernemingen is een belangrijke maatschappelijke rol weggelegd. Deugdelijke informatiebeveiliging is daarom van vitaal belang, om te voorkomen dat de bedrijfsvoering tot stilstand komt of gevoelige gegevens op straat komen te liggen. Een datalek of een hack kan desastreuze gevolgen hebben voor de reputatie en continuïteit van uw organisatie.
De menselijke factor is hierin ook bepalend voor de beheersing van cybersecurityrisico’s. Gebrek aan kennis, bewustzijn en affiniteit op dit gebied betreft vaak een aandachtspunt. Daarnaast is het essentieel dat het belang van cyberweerbaarheid door alle medewerkers wordt ingezien en uitgedragen, ook op bestuurs-/directieniveau.

In de vorm van een interactieve presentatie gaan de deskundigen van JoanKengt we het met ons hebben over de huidige cyberdreigingen en welke acties hierop ondernomen kunnen worden. Doel is om als organisatie weerbaarder te worden en meer bewustzijn te creeren bij medewerkers en directie.

Reserveer vast in je agenda; 22 november van 18.00-21.00 uur!

Lucas Vousten (HR)

Joey Sweegers

deel deze pagina