23 september 2019 | ICT-Outsourcing | RICOH in Goes

Praktische en Juridische Aspecten van ICT-Outsourcing
Eén van de wegen die je als bedrijf kan volgen om je meer te kunnen richten op de primaire kernprocessen van jouw organisatie. Maar ook kan ICT-outsourcing een middel zijn om een majeure reductie op de kosten van aanschaf en beheer van de ICT-faciliteiten te realiseren. Of om gebruik te maken van de innovatiekracht van de ICT-provider die bij de outsourcing wordt ingeschakeld.

ICT-outsourcing gaat gepaard met talloze veelomvattende vraagstukken, die idealiter in het contract met de ICT-provider moeten worden beantwoord. De praktijk leert dat ICT-outsourcing meer dan eens mislukt of met teleurstellingen gepaard gaat vanwege een slechte voorbereiding. In een goed outsourcingscontract wordt onder meer ingegaan op de vele voetangels en klemmen rondom de transitie van de bestaande ICT-infrastructuur naar die van een ICT-provider. Maar ook: wat is de rol van de Cloud bij ICT-outsourcing? En hoe bescherm je je als outsourcende partij contractueel voldoende tegen verborgen kosten? Kunnen bestaande softwarelicenties aan de ICT-provider worden overgedragen? Hoe voorkom je een te vergaande afhankelijkheid van de ICT-provider aan wie je jouw ICT uitbesteed? En hoe waarborg je dat ooit, als partijen uit elkaar gaan, de overstap naar een andere ICT-provider vlekkeloos verloopt?  En welke personele en arbeidsrechtelijke vraagstukken doen zich bij ICT-outsourcing voor?

Deze en aanverwante vragen staan centraal in de praktijkgerichte presentatie van mr. Peter van Schelven, zelfstandig ICT-jurist te Oudewater en tevens arbiter/bestuurslid van het onafhankelijke arbitrage- en mediation-instituut Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA). In zijn presentatie komen de meest voorkomende valkuilen rondom ICT-outsourcing aan bod.

Spreker: Mr. Peter van Schelven

Leden kunnen de presentatie hier bekijken en downloaden.

deel deze pagina