24 februari 2015 | De Zee & ICT | Loodswezen in Vlissingen

Dinsdag 24 februari  bent u van harte welkom bij de presentatie “De Zee & ICT’ door Xander Janssen in het Loodswezen in Vlissingen.

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepsverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 95.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse Zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden.

Programma:
18:00 uur             Ontvangst (voor de leden is er een ledenvergadering)
18:30 uur             Soep en broodje
19:00 uur             Presentatie ‘De Zee & ICT’ door Xander Janssens
20:30 uur             Borrel
21:00 uur             Afsluiting

Gastlocatie      Nederlands Loodswezen, Boulevard de Ruijter 8, 4381 KA Vlissingen

Registerloods: het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 460 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van de kapitein. De registerloodsen leveren hiermee 24 uur per dag een grote bijdrage aan de havens.

Nederlandse Loodsencorporatie: Alle Nederlandse registerloodsen zijn lid van de NLc en zijn ingeschreven in het loodsenregister. De NLc houdt zich bezig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voortdurend up-to-date te houden en zorgt ervoor dat we op een professionele manier onze loodsdiensten aanbieden. De NLc stelt verordeningen vast en adviseert de minister van IenM over de Loodsen om te waarborgen dat havens vlot en veilig toegankelijk zijn.

Nederlands Loodswezen BV:  NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitoveren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met 400 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten 24 uur per dag aan.

Regio: omdat geen haven hetzelfde is werken we vanuit vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voornamelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens, hun werkgebied, door en door.  Het kantoor van de NLc en de NLBV is gevestigd in Hoek van Holland. De regionale kantoren zijn gevestigd in Eemshaven, IJmuiden, Rotterdam en Vlissingen.

Xander Janssen (27 mei 1965) Loods sinds 1 december 1996 en LIS coördinator sinds 2008. Behalve loods is Xander MT lid in de regio scheldemonden en onder andere belast met de IT aangelegenheden die de loodsen betreft, waaronder:

LIS Coördinator Het Loodswezen Informatie Systeem (LIS) is in samenwerking met het Vlaams Loodswezen en het softwarebedrijf Tauris uit Zulte (BE) ontwikkeld als primair inzetsysteem. Wij zijn voor 1/3 eigenaar van het systeem. De doelstelling is alle te beloodsen scheepvaart in de regio Scheldemonden op een uiterst efficiënte en effectieve wijze tijdig te voorzien van een (register)loods, daarbij rekening houdend met de dienst- en beurtregeling en de verdelingsregeling van het Herziene Scheldereglement. De coördinator LIS heeft de belangrijke taak het systeem up-to-date te houden, waar nodig de gebruikers van het systeem te adviseren/instrueren en hij werkt nauw samen met de software-ontwikkelaar en de Vlaamse LIS-coördinator.

Specialist marginale schepen Xander Janssen is binnen het loodswezen één van de specialisten marginale schepen. Dit zijn schepen met een bijzondere afmetingen in lengte, breedte of diepgang. Het loodswezen is hierin al jaren koploper door het toepassen van high-end technieken om navigatie met  zo’n klein mogelijke foutmarge mogelijk maken

deel deze pagina