28 januari 2016 | Update ICT en Recht | Veerman & Lukaart in Goes

Het IT-recht is nog steeds volop in ontwikkeling. Zo treedt met ingang van 1 januari nieuwe wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging in werking. Deze wet verplicht bedrijven en (overheids-)organisaties bepaalde datalekken – inbreuken op de informatiebeveiliging – te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens en aan de betrokken burgers. Boetes kunnen volgen als die verplichting niet wordt nagekomen. De nieuwe wettelijke verplichtingen roepen met name voor IT-providers lastige vragen op. Mr. Peter van Schelven, die ruim 30 jaar werkzaam is op het raakvlak van IT en Recht, bespreekt de voetangels en klemmen van de nieuwe wet en gaat in op de vraag wat deze wetgeving betekent voor IT-contracten en IT-verzekeringen. Tevens gaat hij in zijn presentatie in op een ander juridisch onderwerp, het zogeheten auteurscontractenrecht. Met name bij de inhuur van freelancers en ZZP-ers heeft men te maken met nieuwe financiële en contractuele spelregels. Ook deze wetgeving wordt uit de doeken gedaan.

Programma:

18:00 uur: Ontvangst

18:30 uur: Soep en broodje

19:00 uur: Presentatie ‘ICT & Recht” door Peter van Schelven

20:30 uur: Borrel

21:00 uur: Afsluiting

Gastlocatie: Veerman & Lukaart, Wijngaartstraat 51, 4461 DB Goes

Peter van Schelven is ruim 30 jaar werkzaam als ICT-jurist, thans vanuit zijn kantoor BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Als zodanig adviseert hij veel bedrijven en organisaties rondom ICT, Cloud, intellectuele eigendom, contracten, privacy en geschillen. Hij heeft een groot aantal publicaties, waaronder enkele boeken op het raakvlak van ICT en recht, op zijn naam staan. Tevens is bestuurslid van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, de onafhankelijke geschilleninstantie voor ICT-geschillen. Hij is lid van de Raad van Toezicht van SIDN (St. Internet Domeinregistratie Nederland).

Leden kunnen hier de presentatie dowloaden.

deel deze pagina