Vastgoed beheren met ICT?

Woongoed Middelburg is een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 6400 panden in haar bezit. De laatste jaren is informatie over het bezit steeds belangrijker geworden. Voor onder andere verantwoording, de meerjaren-onderhouds-begroting, de informatie voor onze huurders, plattegronden, enzovoorts.
Tot halverwege 2023 was alle informatie over ons bezit opgeslagen in verschillende applicaties en losse Excel lijstjes. Dat werkt niet plezierig. Zoeken naar info kost tijd, en het is soms de vraag welk lijstje nou de meest actuele informatie bevat.
Woongoed is op zoek gegaan naar een programma voor een integraal pandbeeld: alle informatie over een pand op 1 plek. Daarbij vinden wij het belangrijk dat informatie makkelijk te raadplegen en muteren is. Intern voor onze medewerkers en extern voor onze ketenpartners. Data- en informatieuitwisseling gaat nu veel eenvoudiger.

We geven jullie graag een kijkje in de applicatie: hoe wij ermee werken en wat zijn onze stappen in de nabije toekomst. We vertellen over de mogelijkheden van Luxs, en hoe kunnen we ermee samenwerken met ketenpartners.

Ook kunnen jullie zelf ervaren hoe onze medewerkers op een laagdrempelige en functionele wijze zijn opgeleid zodat ze meteen met Luxs aan de slag konden.
Neem je eigen laptop mee dan kun je er zelf ook mee aan de slag.

Meld je aan voor deze interessante avond door een mail te sturen naar voorzitter@zvio.nl voor donderdag 21 september.

De sprekers

Waarom hebben woningcorporaties en grote beleggers hun vastgoed en de staat ervan zo slecht in kaart? Die vraag leidde er acht jaar geleden toe dat Kris Spitsbaard samen met Björn Brix Luxs oprichtte. Hoe zij van het eerste rampzalige idee naar het huidige succes van Luxs kwamen en wat de toekomstvisie is wordt deze avond duidelijk.

 

 

Astrid Dekker is binnen Woongoed verantwoordelijk voor de vastgoedadministratie en is de functioneelbeheerder van Luxs binnen Woongoed. Daarnaast is Astrid lid van de landelijke werkgroepAedes Bouwwerkdata voor Woningcorporaties en levert van daaruit haar bijdrage aan de ketenintegratie bij Vastgoed.

 

Programma

18:00 – Ontvangst bij Woongoed Middelburg
18.30 uur Segeerssingel 6, 4337 GL Middelburg

18.30 – Soep en broodjes
19.00 uur

19:00 – Welkom door Frans van der Ploeg
19.10 uur Mededelingen van het bestuur over de ALV.

19:15 – Presentatie door Kris Spitsbaar en Astrid Dekker.
21.00 uur Zelf op toernee door Luxs.

21:00 uur Afsluiting en netwerkborrel

deel deze pagina